Modulhus

Våra prefabricerade modullösningar färdigställs 80-98% under kontrollerade former i vår fabrik, för att minska byggnationstiden på plats. All el, vatten, avlopp och ventilation kan byggas in i modulen direkt i fabrik, så att man enbart behöver montera ihop modulerna på plats när de anländer. Modullösningar har blivit väldigt populära både bland fastighetsutvecklare och privatpersoner, då tidsbesparingen och effektiviteten på bygget blir väldigt påtagligt.